K11: Respublika 2.0

Kovo 11-ąją matant kaip ownership savo valstybės atžvilgiu atsiėmimą, viena įdomiausių prieš mūsų akis vykstančių grand transformacijų piliečio santykio su savo valstybe fronte man yra (per)ėjimas nuo piliečio-untertano prie piliečio savo Respublikos (co-)ownerio. Nuo valstybės kaip (pa)vergiančio baubo link valstybės kaip laisvų piliečių savi-valdos instrumento. (Per)ėjimas visų pirma galvose. Bet čia daiktai dideli, o kas nauja mažumynų fronte? Ten viskas po senovei: Nepriklausomybė, Laisvė-Kaip-Nepriklausomybė yra nuolatinis darbas, kasdien iš naujo mažiausiose konkretybėse prasidedantis. Po varžybų yra prieš varžybas. Remember that. Tad: su ta didele Pergale anuomet – ir už mažas pergales ryt ir poryt, kasdien! Už Respubliką – ir kad kiekvienas visų pirma savo kasdienos pilkumynuose darytume kas ką galim, kad ją išlaikyt. Ne tik todėl, kad kiti už šią mūsų prabangą liejo savo kraują.