07. Nepriklausomybė

“A Republic, if you can keep it.“ (B.Franklin)

Kovo 11-sosios proga- 3 taikūs būdai Nepriklausomybės savigynai, bottom-up:

1- Švietimas; esmė trumpai: http://goo.gl/2kUHCw
2- Laisvalaikis; pvz., / “Traditionally in western countries,“ said Ilves, “you’ve had a weekend-warrior thing where volunteers run off into the woods and do target practice. In Estonia, we have a unit of IT people from banks, software companies who in their spare time for one day a week work on cyber issues.“ / http://goo.gl/jNIRIc
3- Magic formula; esmė trumpai: http://goo.gl/xJOaDI

Su Nepriklausomybės diena visas ir visus! Vertinkim ją ir owninkim. Visad prisiminkim, kad ne iš Dangaus ji mums nukrito.

06. Švietimas

“A Republic, if you can keep it.” (B.Franklin)

Gal bent po Ukrainos įvykių pagaliau susivoksim, kad švietimas – įskaitant pilietinį švietimą ir gerų savišvietos įgūdžių lavinimą – kaip laisvų piliečių auginimo būdas yra key politinė tema, su labai rimtom long-term pasekmėm ir šalies saugumui bei nepriklausomybei. Požiūris, kad švietimo sistemos tikslas tėra gamint “produktus“ darbo rinkai turi tam tikrų pliusų; bet ir smarkių rizikų.